Könyvesbolt

Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn

A Katolikus Egyház már évszázadokkal korábban felismerte a liberalizmus pusztító voltát a nemzetek politikai, vallási és erkölcsi életére. Ez a klasszikus kötet közérthetően ismerteti az Egyház tanítását és útmutatását a liberalizmussal szemben, és bemutatja a liberálisok nézeteit a maguk visszatetsző meztelen valóságukban.

Darvasi László - Dicsértessék a butaság Darvasi László - Dicsértessék a butaság

Páll János, a Kanadai Magyar Egyház elnöke szerint ez a könyv „mélyen vizsgálódó, bíráló, sok hamisságot leleplező, élvezetes, szórakoztató olvasmány. A magyar irodalomban ez az első eredeti, szatirikus bibliakritika, és ezért egyedülálló ebben a műfajban...”

Atilla - A Hun üzenet Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla - A Hun üzenet

Cey-Bert Róbert Gyula „Attila, a hun üzenet” című könyvével Attila, a V. században élt hun uralkodó személye körül felmerült kérdések tisztázásra vállalkozott. Megcáfolni igyekszik azon ókori híradásokat, melyek szerzői Attiláról és népéről barbár képet festettek, ugyanakkor elemzésnek veti alá az új történelmi ismeretek Attila-kritikáit is, így festve valósághű képet az uralkodóról.

Küzdelem a Sátánnal Adolf Hitler: Küzdelem a Sátánnal

Hitler mesterien felépített beszédei, nemcsak magával ragadják az olvasót, hanem elsőrangú forrásanyag Hitler egyéniségét és gondolatvilágát tanulmányozók számára. A beszédek jelentőségét csak fokozza, hogy a főbb politikai döntéseit meghatározó indítóokokról is beszámol. Kartonált, 591 oldal.

Hitler háborúja David Irving - Hitler háborúja

A könyv leleplezi azt a sok hazugságot, amit erről a témáról összehordtak. Képanyaga is rendkívül értékes.
"Beutazva a világot azt tapasztaltam, hogy ez a könyv, fenekestől felforgatta és megosztotta az akadémikus történészek közösségét. Ez az életrajz kötelező olvasmány volt katonai akadémiák tisztjei számára Sandhurst-től West Point-ig, New Yorkban és a pennsylvaniai Carlise-ban, egészen addig, amíg bizonyos érdekcsoportok nyomást nem gyakoroltak a vezető tisztekre…" (David Irving)

Johannes Öhquist - A Führer birodalma

Művét 1940 őszén, egy évvel a háború kitörése után zárta le. Öhquist tárgyilagos, és igazságos akart lenni és e szándékát meg is valósította. Műve átfogó és a lényegre koncentráló leírást ad az I. világháborút lezáró békeszerződések következményeiről, a német nép megnyomorításáról, a "weimari demokrácia" pipogyaságáról és bűneiről, a judeokrata kártevésről, stb. A finn szerző munkájában a terjedelmi keretek között adható részletességgel ismerteti a nemzeti szocializmusra zúduló vádakat is.